Järjestyssäännöt

Koskelantalot Oy:n Talojen järjestyssäännöt

Koskelantalot Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä järjestyssäännöt asukkaiden viihtyvyyden turvaamiseksi.

Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Kiinteistöä koskevia määräyksiä on lisäksi kunnan järjestysäännöissä ja lainsäädännössä.

1. Yhteiset tilat ja piha-alueet

Yhteisten varastotilojen ovet on pidettävä lukittuina ja kaikkien on huolehdittava siitä, että ovet sulkeutuvat niistä kuljettaessa. Yhteisissä tiloissa tulee välttää metelöintiä ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä tulee noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Jokaisen asukkaan on siivottava omat jälkensä. Tavaroita saa säilyttää paloturvallisuussyistä vain niille varatuilla paikoilla. Läpikulkua huoneistokohtaisten piha-alueiden kautta tulee välttää. Jos se on välttämätöntä, tulee kulkea naapurin takarajaa pitkin. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti.

2. Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00 - 07.00 välisenä aikana on vältettävä turhaa melua. Häiriöitä ja melua aiheuttavista töistä tai tilaisuuksista on ilmoitettava etukäteen naapureille. Vesivuodoista tai muista havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

3. Tupakointi

Huoneistoissa ja muissa talon sisätiloissa on tupakointi kielletty. Tuuletusrauhan turvaamiseksi parveketupakointi on kielletty aamuisin klo 6.00 – 7.00 ja iltaisin klo 18.00 – 19.00. Vuokrataloissa Niittykatu 5 ja Kirkkokatu 5 ovat kokonaan savuttomia, joten tupakointi on kielletty huoneiston ja parvekkeen lisäksi myös piha-alueella. Tupakoinnin täyskielto koskee ko. taloissa vuokrasopimuksia, jotka on solmittu 1.11.2022 alkaen.

4. Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuilla alueilla ma - la klo 8.00 - 20.00. Ruohonleikkaus on sallittu joka päivä klo 8.00 – 20.00.

5. Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet on pidettävä huoneistojen ulkopuolella liikuttaessa kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita tai liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen ei ole sallittua lasten leikkeihin varatuilla paikoilla tai niiden läheisyydessä.

6. Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Jätteiden lajittelua koskevat määräykset on otettava huomioon. Muiden kuin talousjätteiden pois kuljettamisesta huolehtivat asukkaat itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten ilmoittamille paikoille.

7. Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla paikoilla.

8. Ilmoitusvelvollisuus

Asukkaiden ollessa poissa huoneistosta pidemmän aikaa on poissaolosta ilmoitettava yhtiön edustajalle kiinteistön hoidon takia. Huoneistoon muutosta ja pois muutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

9. Sääntöjen rikkominen

Näiden järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa asukkaalle vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen. Rakenteiden tärvelemisestä yms. vastaavasta peritään vastuuvelvollisilta täysi korvaus.

Vahvistettu Koskelantalot Oy:n hallituksen kokouksessa 27.10.2022 § 38 KOSKELANTALOT OY Hallitus

Koskelantalot Oy:n Talojen järjestyssäännöt englanniksi

Koskelantalot Oy Building rules and regulations

The Board of Directors of Koskelantalot Oy has approved these building rules and regulations in order to ensure the comfort of living of the residents. The residents must ensure that also their guests follow the rules. In addition to these rules, also the municipal bylaws and national legislation include regulations applying to buildings and properties.

1. Shared facilities and outdoor areas

Doors to shared storage facilities must be kept locked, and it must always be ensured that doors also close behind those leaving. Avoid making noise in the shared facilities; loitering is also forbidden. The shared facilities and outdoor areas must be used so that they remain tidy and in order. Residents must clean up after themselves. Due to fire-safety reasons, personal belongings may only be stored in locations reserved for such purposes. Avoid through-passage via the outdoor areas belonging to apartments. If this is absolutely necessary, passage should be along the rear border of the neighbour’s area.

2. Apartments

Residents must maintain their apartments carefully. Noise from the apartments must not disturb other residents in the building. Avoid making any unnecessary noise especially during the quiet time from 10 p.m. to 7 a.m. Neighbours must be notified in advance of any work or other events that may cause noise or disturbance. Any water leaks or other faults detected must be reported to a representative of the housing company without delay. No waste that may block or damage the plumbing may be placed in the toilet or other wastewater drains.

3. Smoking

Smoking in the apartments and other indoor spaces is prohibited. To ensure appropriate dusting and airing of household textiles, smoking is prohibited on the balconies between 6 and 7 a.m. and 6 and 7 p.m. Rental buildings Niittykatu 5 and Kirkkokatu 5 are completely smoke-free, so in addition to the apartments and balconies, smoking is also forbidden in the outdoor areas. The full smoking prohibition in the said buildings applies to tenancy agreements made from 1 November 2022.

4. Dusting and airing

Dusting and airing of rugs and bedding is only allowed at specific locations designated for this purpose from Monday to Saturday, between 8 a.m. and 8 p.m. Mowing the lawn is allowed every day between 8 a.m. and 8 p.m.

5. Pets

When outside of the apartment, pets must be kept on a leash. They must not disturb the residents, nor soil the building or the outdoor areas of the housing company. Walking pets on or near areas reserved for children’s play, is not allowed.

6. Waste disposal

Domestic rubbish and other waste must be packed in bags and taken to the waste containers. All regulations concerning the sorting of waste must be taken into consideration. Residents themselves must take care of transporting any waste other than domestic waste for disposal. Environmentally harmful waste must be taken to waste disposal locations designated by the waste management authorities.

7. Parking

Parking of vehicles is only allowed on locations reserved for parking.

8. Duty of notify

When residents are away from their apartment for an extended period of time, they must notify the representative of the housing company of their absence for the purpose of ensuring appropriate property maintenance. Residents must notify the representative of the housing company when they are moving in or out of an apartment.

9. Breaching the rules and regulations

Breaching these rules and regulations may lead to the resident’s liability for damages or termination of their tenancy agreement. If building structures have been damaged or other equivalent damage has been caused, the persons liable shall be liable to pay full compensation.

Approved in the meeting of Koskelantalot Oy’s Board of Directors on 27 October 2022 § 38 KOSKELANTALOT OY Board

Koskelantalot Oy:n Talojen järjestyssäännöt ukrainaksi

ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ В БУДИНКУ

Правління «Koskelantalot Oy» затвердило наступні правила проживання в будинку для забезпечення комфорту мешканців. Мешканці повинні переконатися, що їхні гості також дотримуються цих правил порядку. Положення щодо нерухомості існують також в організаційних правилах і законодавстві муніципалітету.

1. МІСЦЯ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА ДВОРОВІ ТЕРИТОРІЇ

Двері загальних складських приміщень повинні бути замкнені, і кожен повинен переконатися, що двері зачинилися, проходячи через них. В місцях загального користування не можна шуміти. Перебування в місцях загального користування
без потреби заборонено. Користуючись приміщеннями загального користування та відкритими територіями необхідно дотримуватись чистоти та порядку. Кожен мешканець повинен прибирати за собою. З міркувань пожежної безпеки речі
можуть зберігатися лише у відведених для цього місцях. Слід уникати проходження через прибудинкові двори. Якщо це необхідно, ви повинні проходити вздовж межі позаду будинку сусіда. За квартирами необхідно ретельно доглядати.

2. КВАРТИРИ

Проживаючи в квартирі забороняється турбувати сусідів. Особливо з 22:00 до 07:00 слід уникати зайвого шуму. Сусіди повинні бути попереджені заздалегідь про роботи або події, які можуть викликати незручності чи шум. Про витік води або інші виявлені дефекти необхідно негайно повідомити представника житлової компанії. Забороняється зливати відходи в туалет або інші стоки, які можуть їх заблокувати або пошкодити.

3. КУРІННЯ

Забороняється паління у квартирах та інших внутрішніх приміщеннях будинку. Для забезпечення спокійної вентиляціїї заборонено палити на балконі вранці з 6:00 до 7:00 і ввечері з 18:00 до 19:00. В орендних будинках Нііттюкату 5 і Кірккокату 5 повністю заборонено палити. В цих будинках заборонено палити не тільки в квартирі і на балконі, але і у дворі. Повна заборона на куріння поширюється на будинки з договорами оренди, укладені з 1 листопада 2022 року.

4. ВИБИВАННЯ/ЧИЩЕННЯ КИЛИМІВ

Вибивання килимів і постільної білизни дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях пн - сб з 8:00 до 20:00 год. Косити траву дозволено щодня з 8:00 до 20:00.

5. ДОМАШНІ ТВАРИНИ

Під час прогулянок домашніх тварин необхідно тримати на повідку. Тварини не повинні заважати мешканцям будинку, бруднити будинок чи ділянку навколо. Забороняється вигулювати тварин на вулиці в місцях, призначених для ігор дітей, або поблизу них.

6. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Побутові відходи та інше сміття необхідно виносити в сміттєві баки запакованими. Необхідно враховувати правила сортування сміття. Про вивезення не побутового сміття піклуються самі мешканці. Екологічно шкідливі відходи необхідно вивозити в місця, визначені органами управління відходами.

7. ПАРКОВКА

Стоянка транспортних засобів дозволяється лише у відведених для цього місцях.

8. ОБОВ'ЯЗОК ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ

При тривалій відсутності мешканців у квартирі, необхідно повідомити про свою відсутність представника житлової компанії у зв'язку з обслуговуванням майна. Про заселення та виїзд з квартири завжди потрібно повідомляти представника житлової компанії.

Koskelantalot Oy ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ В БУДИНКУ
Seppälä puistotie 15, 35800 MÄNTTA
Ідентифікаційний код підприємства 0529095-9 Адміністрація/житлова компанія: Управляючий директор

9. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

Порушення цих правил розпорядку може призвести до притягнення мешканця до відповідальності за збитки або розірвання договору оренди. За будь-яке пошкодження конструкцій тощо. з відповідальних осіб буде стягнуто повну компенсацію.

Підтверджено на засіданні правління «Koskelantalot Oy» 27 жовтня 2022 р. § 38 KOSKELANTALOT OY Рада директорів