Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä 1.1.2019 yleislakina voimaan tullut Tietosuojalaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Koskelantalot Oy noudattaa tietoturva-asioissa Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen kokouksessaan 9.2.2009/§41 hyväksymää tietoturvapolitiikkaa.

Mänttä-Vilppulan kaupungin tietoturvapolitiikka
https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/tietoa-kaupungista/tietosuoja-ja-rekisteriselosteet/tietoturvapolitiikka/

Rekisteröidyn oikeudet 
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet